Oudervereniging


De Antoniusschool heeft een oudervereniging. Deze vertegenwoordigt de ouders van onze school.

De belangrijkste doelstellingen en taken zijn:

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit ouders, waarvan de kinderen bij ons op school zitten. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. Als een ouder van een kind van onze school interesse heeft om in de oudervereniging te functioneren kan hij/zij zichzelf aanmelden.

Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, de uitgave van de schoolkrant, de sportdag en dergelijke niet doorgaan.

Tevens draagt de oudervereniging bij in de kosten die door de school worden gemaakt voor culturele projecten.

Ook de kosten van het schoolreisje zijn verwerkt in de ouderbijdrage. Voor een kind uit groep 1/2, dat later op school komt, wordt afhankelijk van de datum van binnenkomst de ouderbijdrage bepaald. Gaat het kind mee op schoolreisje dan wordt tenminste het schoolreisje in rekening gebracht.

Aan de oudervereniging kan een overzicht gevraagd worden van de besteding van de ouderbijdrage.

Om u een indicatie te geven vermelden we hier de bedragen die voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld zijn:

De schoolbijdrage (incl. schoolreisje groep 1 t/m 7) is € 52,50 per kind per schooljaar.

De bijdrage voor de kosten van  het schoolkamp/afscheidsdagen van groep 8 is € 65,00.

De kosten voor E.H.B.O. (groep 8) bedragen €17,50

Ouderbijdrage brief