Welkom op de website van de Antoniusschool Ridderspoorstraat!


   Je kunt iemand niet helpen om te groeien
   zonder zelf te groeien. De ontwikkelingen
   binnen het onderwijs en de realisering van
   onze eigen streefbeelden vragen om een
   lerende houding en een actieve betrokken-
   heid van allen binnen onze school. Dat
   betekent dat wij tijd en ruimte inbouwen,
   zowel voor onszelf als voor onze leerlingen,
   om vorm te geven aan de lerende houding.
   

Samen leren, samen groeien  is dan ook ons motto. 


 


Geschiedenis


   De Antoniusschool bestaat al ruim 100 jaar!
   Reeds rond 1880 had men plannen een 
   katholieke school in Nieuw-Vennep te stich-
   ten. Helaas was er geen geld. Pas in 1909 was
   er voldoende geld beschikbaar en werd een
   voorlopige begroting opgemaakt voor de
   nieuwbouw van een RK-school. De begroting
   werd aangeboden aan het gemeentebestuur 
   van de Haarlemmermeer. Hierna ging het
   snel. Binnen twee maanden was er toestem-
   ming voor de bouw.
   Lees meer... 

Speciale aandacht

Onze school doet
mee met de Energy Battle. 

In de kerstvakantie krijgen
wij onze zonnepanelen.
De Antoniusschool, een
duurzame school!

 

Kalender

  • 18 december 2018 18:30 Kerstkijkavond
  • 20 december 2018 nieuwsbrief mee
  • 20 december 2018 17:00 Viering en kerstdiner
  • 21 december 2018 Schoolkrant
  • 24 december 2018 Kerstvakantie

Naar de volledige kalender...